Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Zámocký park )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( Nová ul.)

– orezy živých plotov

– čistenie krajníc ( Železničná ul. )

– čistenie mesta, pešia zóna 

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– osádzanie dopravných značiek