Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz( dokončenie Nová ul, ZŠ- Školská)

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna