Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komun álneho odpadu (okruh štvrtok, piatok)
– vývoz veľkoobjemových kontajnerov
– vývoz mestských a psích košov
– vývoz z nedostupných lokalít
– rozvoz obedov pre dôchodcov
– oprava verejného osvetlenia