Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– ručné kosenie

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– orezy živých plotov