Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská, sklo )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( sídliská )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( Železničná ul.)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava výtlkov na mestských komunikáciách