Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu  od rodinných domov  II. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– čistenie dažďových kanálov a vpustí

– orezy stromov a kríkov ( Lesná ul.)

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov