Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Agátová, Marcheggská, Zipava)

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( Vajanského )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– podpora a pomoc pri dopravnom značení na komunikáciách mesta počas údržby prechodov

– údržba mechanizácie VPS