Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu – stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– strojové, ručné kosenie, hrabanie, vývoz zelene –  Park – príprava na cyklomaratón

– čistenie dažďových vpustí a kanálov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta – pešia zóna