Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz zelene ( príprava na cyklomaratón )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna