Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov III. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio odpadu ( Zámocký park )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov