Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio odpadu

– čistenie mesta, pešia zóna

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– oprava dopravného značenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov