Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská, plasty )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna