Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( starý cintorín )

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov