Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– rozvoz obedov pre dôchodcov