Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie dažďových zľabov Dom smútku

– rozvoz obedov pre dôchodcov