Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská, sklo )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie krajníc ( Hlavná )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Železničná )

– ručné kosenie,  hrabanie, vývoz ( Agátová, Zemanská )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov