Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie a vývoz mestských košov

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( sídliská )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– čistenie mesta, pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia ( Park, J. Ondruša. Nad potokom )

– rozvoz obedov pre dôchodcov