Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie krajníc ( Hviezdoslavova )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Park )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz  ( F.Kostku, Malacká, Marcheggska )

– orezy nebezpečných stromov ( Keltská )

– rozvoz obedov pre dôchodcov