Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie ulíc, kanálových vpustí po dažďoch

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov