Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie ( Zámocký park )

– čistenie krajníc ( Železničná ul. )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov