Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie ( Nová ul.)

– čistenie mesta, pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia ( mlynská, Bezručova)

– rozvoz obedov pre dôchodcov