Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenia vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie ( cyklotrasa )

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie krajníc ( Kúpeľná, Záhradnícka )

– rozvoz obedov pre dôchodcov