Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu ň

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov II. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie cyklotrasa

– rozvoz obedov pre dôchodcov