Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– čistenie a vývoz mestských a psíck košov

– vývoz a pristavenie veľkoobjemových kotajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie ( Hviezdoslavova, Bottova )

– výmena piesku na detských ihriskách ( Hlavná, Budovateľská, Makovice )

– čistenie mesta, náletové papiere, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov