Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok ň

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné, strojové kosenie ( Hlavná, sídliská )

– oprava lavičiek detské ihriská

– čistenie kanálov a daž´dových vpustí ( Vyhnálkova )

– rozvoz obedov pre dôchodcov