Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  III. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné, strojové kosenie ( Železničná, sídliská )

– orezy poškodených a nebezpečných stromov a kríkov

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov