Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– orezy poškodených a nebezpečných stromov a kríkov

– ručné, strojové kosenie, vývoz bio

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov