Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu  (okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové a ručné kosenie,  hrabanie, vývoz ( Zámocký park, sídliská )

– čistenie dažďových kanálov a vpustí ( Kalvárska, Na Dieloch )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov