Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– strojové, ručné kosenie, hrabanie vývoz bio ( sídliská )

– čistenie krajníc ( Budovateľská, Mlynská )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov