Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové, ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio ( Budovateľská, sídliská )

– oprava výtlkov ( Mariánska, Továrenská, Cintorínská )

– úprava pozemkov ( Barónové, Železničná )

– rozvoz obedov pre dôchodcov