Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, okruh na štvrtok ( časť vývozu aj na piatok – stojiská )

– vývoz separovaného zberu, stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové a ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio ( Kalvárska, Hlavná, Nám. M.R.Štefánika )

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie krajníc

– vlajková výzdoba mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov