Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta, náletové papiere, krajnice

– strojové a ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio ( Zdravotnícka, Jilemnického )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov