Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( Hlavná )

– čistenie mesta

– orezy poškodených a nebezpečných stromov a kríkov

– rozvoz obedov pre dôchodcov