Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjenových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie ( cintoríny )

– čitenie mesta, pešia zóna

– čistenie krajníc ( zdravotnícka, bezručova )

– rozvoz obedov pre dôchodcov