Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  IV. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové a ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio ( cintoríny )

– čistenie mesta

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov