Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu  ( stojiská, sklo )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz septikov

– strojové, ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio ( cintoríny )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov