Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových  kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( plasty – hala )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( nový cintorín )

– čistenie mesta, pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov