Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov 

– čistenie mesta, hrabanie lístia

– triedenie separovaného zberu  ( hala, plasty )

– rozvoz volebných stĺpov 

– ručné kosenie Nový cintorín

– rozvoz obedov pre dôchodcov