Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

–  ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio ( Nový cintorín )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia