Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu  ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, náletové papiere, dažďové vpuste

– oprava verejného osvetlenia (cintoríny )

– ručné kosenie ( dokončenie nový cintorín )

– rozvoz obedov pre dôchodcov