Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na podelok aj utorok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta, cintoríny, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov