Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu , okruh na stredu ( dokončenie z pondelka , kolónia )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  III. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

– čistenie mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– kontrola a oprava verejného osvetlenia