Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, náhradný za štvrtok a pravidelný okruh na piatok, dve vozidlá

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta

–  rozvoz obedov pre dôchodcov