Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– čistenie mesta pešia zóna, hrabanie, zametanie, dažďové vpuste

– rozvoz obedov pre dôchodcov