Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, okruh na utorok ( dve vozidlá )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– orezy živých plotov

– čistenie mesta, značenie stojísk na vývoz separovaného zberu

– rozvoz obedov pre dôchodcov