Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– čistenie mesta, hrabanie lístia, vývoz ( sídlisko, Ružová, Hlavná )

– oprava verejného osvetlenia

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov