Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– čistenie mesta, pešia zóna, hrabanie lístia vývoz

– rozvoz obedov pre dôchodcov