Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu  ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, hrabanie lístia, vývoz ( pešia zóna, sídliská )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov