Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá  ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie, hrabanie a vývoz lístia ( Starý cintorín )

– orezy poškodených a nebezpečných stromov a kríkov

– príprava mechanizmov na zimnú údržbu

– čistenie mesta, pešia zóna

– príprava osvetlenia na vianočnú výzdobu

– rozvoz obedov pre dôchodcov