Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov III. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie, hrabanie, vývoz lístia, vývoz haluzovín

– príprava na vianočnú výzdobu mesta ( osvetlenie, adventný veniec )

– rozvoz obedov pre dôchodcov